4ساختتجهیزات

بهین بازیافت علاوه بر تولید محصولات بازیافتی ، تجهیزات مورد نیاز این صنعت را با دقت و کیفیتی با تولید میکند. برای سفارش این تجهیزات به ادامه مطلب مراجعه کنید.

ادامه مطلب

3مزایایمحیطی

تایر های فرسوده با تولید گازهای گلخانه ای مانند متان و همچنین فراهم کردن محیطی مناسب برای رشد قارچ، میکروب و حشرات برای محیط زیست انسان بسیار مضر هستند.

ادامه مطلب

2محصولات بازیافتی

محصولات بازیافتی شرکت بهین بازیافت شامل گرانول لاستیک با مش های متفاوت ، نخ های بازیافتی و فلزات بازیافتی میباشد در ادامه میتوانید از کیفیک و کمیت این محصولات مطلع شوید.

ادامه مطلب

1روش های بازیافت

بازیافت لاستیک و تایر به روش های مختلفی انجام میشود. مهمترین این روش ها شیوه ی شیمیایی و مکانیکی میباشد که در ادامه میتوانید خلاصه ای از آن را مطالعه کنید.

ادامه مطلب

بازیافت لاستیک خودرو

بازیافت لاستیک یا tire recyle و یا rubber recycling فرآیندی است که طی آن تایرهای خودرو که دیگر فرسوده قلمداد میشوند و یا به دلیل پارگی و خرابی غیر قابل تعمیر برای استفاده مناسب نیستند بازیافت میشوند. این تایرها در زمرۀ بزرگترین ضایعات محسوب مشوند که بسیار مشکل آفرین میباشد. این مشکل به دلیل تداوم و ماندگاری لاستیک و حجم زیاد تولیدی آن است. تخمین زده میشود که 259 میلیون تایر هرساله به دور ریخته میشود. (این تخمین طی سالهای 1980 تا 1990) زده شده است.

ادامه مطلب

محصولات

  • “محصولات بهین بازیافت در زمرۀ بهترین محصولات تولیدی تایر بازیافتی میباشد”

  • “کاتالوگ محصولات بهین بازیافت هم اکنون قابل دانلود هستند”

  • “کیفیت گرانول لاستیک بهین بازیافت گواهی و تضمین کیفیت ماست"